مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی (JIR) - پرسش‌های متداول