مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی (JIR) - واژه نامه اختصاصی