مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی (JIR) - فرایند پذیرش مقالات