انتشار شماره 3 مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

به اطلاع کلیه پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت اسلامی می رساند که شماره جدید مجدد، سال هفتم شماره 3 پیاپی 11 بهار و تابستان 1394 به همت نویسندگان ارجمند مقاله ها در سایت مجله منتشر شده است. ضمن سپاس از نویسندگان ارجمند و پوزش از تأخیر در انتشار این شماره نشریه، توفیق  روز افزورن همگی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. هیئت تحریریه مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی