داوران

داور محترم ، جناب آقای دکتر/سرکار خانم دکتر.....

با سلام و احترام

خواهشمند است جدول زیر را جهت امور اداری ازجمله پرداخت  حق داوری، تکمیل و از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

با تشکر

  مریم ایرانمنش

مدیر داخلی نشریه

 

1-    نام و نام خانوادگی

 

2-    نام پدر

 

3-    شماره شناسنامه

 

4-    کد ملی

 

5-    تاریخ تولد

 

6-    کد پستی

 

7-    نشانی محل سکونت

 

8-    تاریخ شروع استخدام

 

9-    نوع استخدام

 

10- سابقه خدمت

 

11- سمت یا شغل ( درجه علمی)

 

12-  رشته تحصیلی

 

13- نوع بیمه (خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و...)

 

14-شماره بیمه

 

15-محل بیمه (شهر)

 

16-شماره گذرنامه (درصورت داشتن)

 

17-شماره حساب ده رقمی بانک تجارت

 

18-کد شعبه بانک

 

19-شماره موبایل