م

اطلاعات نشریه

_____________________________________________________________________

  • نوع اعتبار:                                                                علمی تخصصی
  • توالی انتشار:                                                            دو فصلنامه
  • رویه داوری:                                                              دوسو کور
  • زمان بررسی اولیه مقاله:                                            یک هفته
  • میانگین زمان داوری:                                                     3 ماه
  • زبان نشریه:                                                فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار:                                                              الکترونیکی
  • نوع دسترسی:                                                     رایگان (تمام متن)

_________________________________________________________________________________

«قابل توجه پژوهشگران  علاقه مند به حوزة تعلیم و تربیت اسلامی و موضوعات مرتبط»

در دوره جدید فعالیت «مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی»، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی محققان گرامی حوزه تعلیم و تربیت اسلامی در موضوعات زیر می باشیم. ضمن تشکر از محققان گرامی جهت انتخاب این نشریه برای انتشار مقالات علمی خود، به آگاهی می رساند که مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، تمامی تلاش خود را در جهت انجام دقیق و به موقع فرایند داوری و پذیرش مقالات انجام خواهد داد. توفیق همگی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

1-    فلسفة تربیت

2-    تاریخ تعلیم و تربیت

3-    روان شناسی تربیتی

4-    ادبیات و تربیت

5-    تربیت مبتنی بر آیات و روایات

6-    منابع شناسی و نقد منابع در تربیت اسلامی

7-    حقوق و تربیت

8-    تربیت سیاسی

9- مدیریت آموزشی

 10- برنامه درسی

11- جامعه شناسی آموزش و پرورش

12- اقتصاد تعلیم و تربیت

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه داوران محترم

باسلام و ضمن تشکر از قبول زحمت، خواهشمند است جهت انجام امور داوری مقاله ها، با استفاده از نام کاربری و رمز ورود که به عنوان داور و از طریق ایمیل نشریه دریافت نموده اید، صرفاً از طریق سامانه (بخش داوری)، مقالة مورد نظر را بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید.

                                                                                                                                                                             باتشکر

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آذر 1398