تجلی همدردی در داستان‌های کودک و نوجوان و نسبت آن با تربیت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو- دانشگاه فرهنگیان شیراز

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نی‌ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی‌ریز، ایران

10.22103/jir.2023.21396.1417

چکیده

همدردی، یکی از مفاهیم اخلاقی– تربیتی در ادبیات و فرهنگ زیستی و اجتماعی انسان-هاست. همدردی و همدلی از نظر معنایی بسیار نزدیک به هم هستند اما با این حال تفاوت ظریفی نیز دارند. همدردی را قدرت ورود به احساسات یا ذهن فرد دیگر گفته‌اند و همدلی قدرت ورود به شخصیت فرد دیگر و تصور تجربیات او بیان شده است . در پژوهش حاضر سازه‌ی همدلی و همدردی در داستان‌های دخترک کبریت فروش: کریستین آندرسن. سرود کریسمس: چارلز دیکنز. ننه مهربون: حسین مجیدی. شاهزاده خوشبخت: اسکاروایلد. ملکه زنبورها: دوستی و بهترین نان برای مهربان‌ترین حیوان: فرج‌الهی. مهمان-های ناخوانده: باربر، به روش تحلیل محتوا بررسی شده است. از سوی دیگر مفهوم همدردی و همدلی در آموزه‌های دینی مورد بحث واقع شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی کیفی است که به هدف بررسی سازه‌ی مذکور و تجلی آن در ادبیات دینی و داستانی صورت پرداخته است. پیامد این مفهوم مخاطب را متوجه حضور دیگری می‌نماید. برای این امر درک دیگران و همدلی با دیگران به تربیت معنا می‌بخشد و جهان انسانی را زیباتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات